Woningbouw in Gelderland

Woningbouw in Gelderland

6 feb 2023 11:45:11 UTC

Gelderland wil tot 2030 minimaal 100.000 extra woningen bouwen. Een deel van deze woningen wordt op dit moment al gebouwd en een ander deel zit in de pijplijn. Het betekent wel dat er nog flink wat woningen bij moeten komen. Om dat voor elkaar te krijgen vóór 2030 is een forse opgave.

Wat vindt Volt?

Volt vindt dat goed wonen een basisrecht van iedereen is. Voor goed wonen is het de uitdaging om voldoende woningen te bouwen, en om samen met de huidige en toekomstige bewoners de bestaande stadswijken duurzaam, rechtvaardig en toekomstgericht in te richten. 

De eerste vraag is dan: wat voor woningen zijn er eigenlijk nodig. Momenteel is de gedachte altijd  bouwen voor doorstroming, oftewel bouwen van grotere en luxere woningen zodat kleinere en minder luxe woningen vrijkomen voor starters en jonge gezinnen. Echter, gezien de huidige ontwikkeling van de bevolking en waar de vraag het meest schrijnend is, moeten we afstappen van deze gedachte.

70% van de ruim 8 miljoen huishoudens bestaat uit één of twee personen. De woningnood zit vooral bij starters op de woningmarkt en bij lagere- en middeninkomens die niet kunnen doorstromen naar een eengezinswoning. Daarnaast komt de naoorlogse geboortegolf op leeftijd. Vaak zijn dat mensen die alleen of met z’n tweeën in een (ruime) eengezinswoning wonen. Verwacht mag worden dat veel van die huizen de komende 20 jaar vrijkomen. Dát gaat voor doorstroming zorgen. En dat proces kan versneld worden door hen een aantrekkelijk kleiner alternatief aan te bieden.

Kortom, Volt is van mening dat er vooral kleinere woningen bij moeten komen die geschikt zijn voor starters en ouderen. Volt denkt aan volwaardige 2- en 3-kamerwoningen van minimaal 50 m2. De woningen voor ouderen moeten uiteraard ruimer zijn om met een rollator of rolstoel in te bewegen. En landelijk zouden de prikkel die nu stimuleren richting alleen wonen moeten worden aangepakt.

Waar moet gebouwd worden?

Volt wil zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen om de druk op het buitengebied te verlichten. En Volt vindt dat dat niet ten koste mag gaan van binnenstedelijk groen of van ruimtelijke kwaliteit.

Er wordt al gekeken naar het bouwen van woningen op voormalige bedrijventerreinen, leegstaande kantoorpanden, schoolgebouwen, winkels en kazernes. In veel Gelderse steden en dorpen zijn zulke locaties gevonden of nog te vinden. Volt vindt dat het Gelderse programma ‘Steengoed benutten’ moet worden voortgezet en uitgebreid.

In veel woonwijken kan de woningdichtheid omhoog. Grote woningen en kavels kunnen gesplitst worden. In de dorpen kan de ruimte tussen de huizen benut worden. Eventueel kan op flatgebouwen van 3 of 4 woonlagen een extra laag gezet. Slopen en duurzame nieuwbouw van oudere flats is vaak een betere optie. In het buitengebied kan gebouwd worden via een ruimte-voor-ruimte regeling op vrijvallende boerderijerven. En dat mogen best meer woningen zijn dan de 2 of 3 villa’s die er nu worden gebouwd.

Het is niet te vermijden dat er ook hier en daar uitbreiding komt, maar pas als laatste optie. In de dorpen kan in overleg met de bewoners een straat worden bijgebouwd met het soort woningen waaraan in dat dorp behoefte is. Dat voorkomt leegloop en draagt bij aan de leefbaarheid. En denk ook aan bouwen bij de kleinere OV-punten. De provincie heeft een duidelijke rol als aanjager, kadersteller, zoals bij het ‘Actieplan Wonen'. En om voor afstemming te zorgen en groen te beschermen. En uiteraard om te bewaken dat de woningen betaalbaar zijn voor de doelgroepen.

Kortom, Volt wil vooral binnen de bebouwde kom bouwen en dan vooral voor starters en ouderen.