We doen het niet voor Brussel

We doen het niet voor Brussel

3 mrt 2023 15:50:04 UTC
Blog Volt Gelderland 2023

Door: Esther Schenkelaars

#7 Lijst 18

We staan de komende jaren voor enorme uitdagingen. 

De uitdaging om de economie duurzamer en socialer te maken. 

De uitdaging om de CO2- uitstoot drastisch te verminderen en de uitdaging om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

De uitdaging om natuur en biodiversiteit te behouden. De uitdaging om boeren perspectief te bieden om met andere vormen van landbouw een goede boterham te kunnen verdienen. 

De uitdaging om netjes en eerlijk met het leven op onze planeet om te gaan, van klimaat- tot oorlogsvluchtelingen. 

De uitdaging van een nieuwe digitale werkelijkheid. Een digitale werkelijkheid met nieuwe kansen maar ook nieuwe bedreigingen zoals nepnieuws, deep fake, digitale criminaliteit en ondermijning van de democratie. 

De uitdaging om mensen die geen vertrouwen meer hebben in de politiek hier weer bij te betrekken. Om als overheid betrouwbaar en begrijpelijk te zijn voor burgers. Door een eerlijk belastingstelsel en eerlijke afhandeling van bijvoorbeeld het toeslagenschandaal en de aardbevingsschade. 

Volt ziet deze uitdagingen vooral als kansen om een betere samenleving te creëren. 

Stem 15 maart #GeneratieVolt

De energietransitie biedt kansen voor meer schone lucht en minder afhankelijkheid van totalitaire regimes.

Een nieuwe economie biedt kansen voor een eerlijker verdeling van de welvaart. 

De hervorming van de landbouw biedt kansen om beter in onze voedselzekerheid te voorzien. Een nieuwe landbouw kan ook voorzien in onze behoefte aan bouwmaterialen zoals hout en isolatiemateriaal, en in onze behoefte aan allerlei vezels voor bijvoorbeeld kleding. Want ook in een duurzame landbouwsector kunnen boeren een goede boterham verdienen.

Alle hervormingen die nu plaatsvinden hebben grote invloed op mensen. Volt wil burgers hier veel meer betrekken. Want veranderingen moeten mensen niet overkomen, ze moeten door mensen worden gedragen en in gang gezet. 

Nederland is onderdeel van de Europese Unie en heeft veel wereldwijde verdragen ondertekend. Volt gelooft in een sterk democratisch Europa. Een Europa dat goed is voor Nederland en tegenwicht biedt tegen oorlog, onrecht, onmacht en armoede.

Allemaal zaken die ook van invloed zijn op onze provincie. Zaken waarvoor Volt Gelderland medeverantwoordelijkheid wil nemen en de uitdagingen aan wil gaan. Niet omdat het moet van Brussel, maar omdat het noodzakelijk is voor onze eigen toekomst.

Niet voor niets heeft Volt de slogan: Future made in Europe.