Standpunten

De provincie is een van de belangrijkste bestuurslagen in ons land. De provincie bepaalt namelijk waar ruimte voor natuur wordt gecreëerd, waar landbouw plaatsvindt, waar huizen worden gebouwd, hoe het openbaar vervoer wordt geregeld en zorgt dat de energietransitie in goede banen verloopt.

Ben jij geïnteresseerd wat onze standpunten zijn met betrekking tot de vele belangrijke thema's? Dan ben je op deze pagina op de juiste plek

Volt, vernieuwend, duurzaam & Europees, ook in Gelderland

Onze standpunten

Ruim 2 miljard euro aan Nuon-geld niet op de bank laten staan, maar inzetten voor Gelderlanders:

  • Lage- en middeninkomens moeten ook kunnen verduurzamen;
  • Het woningaanbod snel en duurzaam uitbreiden, zeker voor starters; 
  • Snel overgaan naar een stabiele en groene energievoorziening.

Volt wil blijven vernieuwen:

  • Mens en natuur voorop. Met een dienende politiek en een toekomstgericht beleid;
  • Boeren ondersteunen in de transitie naar een duurzame landbouw;
  • Toegankelijke sport en cultuur voor iedereen; 
  • Kansen creëren voor oudere werkzoekenden en mensen met een beperking.

Gelderland met een bestuurder voor Europa en veilige Digitalisering:

  • Eenvoudiger werken, ondernemen en reizen, ook over de grens;
  • Slimme digitale oplossingen voor de meer groene energie en woningbouw;
  • Verdroging en overstroming aanpakken samen met Noordrijn-Westfalen.

Onze programma's

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Ben jij benieuwd wat er in ons verkiezingsprogramma staat, kijk dan via onderstaande link:

Aanvulling op ons verkiezingsprogramma

De meeste informatie staat in ons verkiezingsprogramma. Aanvullingen staan in het document hieronder.