Meer Inclusie & Diversiteit in Gelderland

Meer Inclusie & Diversiteit in Gelderland

7 mrt 2023 05:27:59 UTC
Blog Inclusiviteit

Meer Inclusie & Diversiteit in Gelderland

Stem 15 Maart 2023 op Volt Gelderland Lijst 18 nr. 9. voor Inclusie en Diversiteit: 

Voor een revolutionaire verandering in de samenleving en de politieke wereld!

In Nederland wonen ongeveer 2 miljoen mensen met een beperking. 2 miljoen mensen die naast hun beperking ook last hebben van uitsluiting en armoede. Mensen die zelf geen regie op hun leven kunnen nemen, mensen voor wie beslist wordt. Mensen die niet serieus genomen worden. 

Dit leidt vaak tot situaties waaruit met geen mogelijkheid aan te ontsnappen valt, vaak met ernstige gevolgen. 

Veel mensen met een beperking hebben te maken met armoede, hebben geen mogelijkheid om een volwaardig salaris te verdienen, maar hebben wel extra lasten aan voorzieningen, ziektekosten en eigen risico.

Velen zijn kwetsbaar voor uitbuiting en worden gemakkelijk slachtoffer van criminaliteit. Zo is het nog steeds mogelijk dat kwetsbare vrouwen samen met ex-gedetineerden in sociale werkplaatsen aan het werk zijn. 

Schrijnende situaties komen veel voor bij mensen met een beperking. Als hun kinderen bij hen worden weggehaald, als hun rechten als persoon en als ouder onder tafel worden geveegd en ze machteloos moeten toezien hoe over hun leven en toekomst wordt beslist. 

Waarbij wat je ook doet, er geen mogelijkheid is om aan een besluit te ontsnappen. 

Trots ben ik daarom dat ik als persoon met NAH niet – aangeboren hersenletsel voor VOLT op de kieslijst voor de provinciale staten in Gelderland sta.

Het geeft me de mogelijkheid om rechten van mensen met een beperking op de agenda te krijgen, en echt werk te maken van een aanpak voor inclusie in de provincie, in Nederland en in Europa. Geen symboolpolitiek maar zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond, kleur of beperking, het recht heeft om gelukkig te zijn. 

Mijn doel is dat politiek en organisaties zich gaan houden aan:

  • artikel 1 van de grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Volt heeft gelijkheid en inclusie hoog in het vaandel staan. Met een minister met de portefeuille emancipatie, gelijkheid en representatie van mensen met een beperking in alle geledingen van de overheid.

Nita Bouwman

Lijst 18 #9

Nita