De Transportrevolutie

De Transportrevolutie

11 mrt 2023 08:25:45 UTC
De Transportrevolutie

De transportrevolutie

Volt voelt grote urgentie om een CO2-vrije en klimaatneutrale samenleving vorm te geven. Dat vraagt om grote veranderingen, die we met een gerust hart revolutionair kunnen noemen. 

Deze transportrevolutie die moet leiden tot een koolstofvrij vervoerssysteem, vraagt niet alleen om grote investeringen in onze infrastructuur, maar ook om veranderingen op het gebied van  regelgeving, belastingen en subsidies, en ook om gedragsverandering. Daarvoor moeten de overheidsuitgaven verschuiven van luchthavens en wegen naar een duurzame transportinfrastructuur. Volt wil zich sterk maken voor alle vormen van milieuvriendelijk reizen, met de fiets op nummer een, maar daarnaast ook investeren in meer en betere voorzieningen voor elektrische auto’s, alsook een geïntegreerd Europees spoorwegnet.

De Fiets krijgt voorrang

Het netwerk van snelfietspaden in de provincie moet daarvoor nog verder worden uitgebreid, zodat woon-werkverkeer van 20-25 kilometer dan voornamelijk met de fiets kan worden afgelegd. En moet je verder, dan is een goede aansluiting van het fietsnetwerk op het openbaar vervoer belangrijk. Deelfietsen, pendelbussen en voldoende veilige fietsenstallingen horen daar vanzelfsprekend bij. 

Volt Gelderland wil fietsen over grotere afstanden op korte termijn mogelijk maken door versneld te  investeren in een (grensoverschrijdend) (snel)fietsnetwerk tussen nabijgelegen woon- en werkgebieden, waarbij als eerste geïnvesteerd moet worden in de routes

  • Druten - Wijchen - Nijmegen - Kleve en
  • Rhenen - Wageningen - Arnhem

Ook willen we investeren in het verbeteren van de veiligheid onder andere door het plaatsen van markeringen en borden. Met name rond verkeersknelpunten en scholen.

Volt wil werken aan betere OV-verbindingen tussen de grote steden in het grensgebied zoals de verbinding tussen 

  • Venlo - Moers - Nijmegen - Kleve - Arnhem en
  • Doetinchem - Bocholt - Enschede - Munster.

Daarbij hoort ook de inspanning om het Nederlandse en Duitse OV betaal- en abonnementensysteem op elkaar af te stemmen zodat kaartjes en abonnementen in het gehele grensgebied geldig zijnen er een gezamenlijke dienstregeling  komt voor het OV in het grensgebied Gelderland - Nordrhein-Westfalen.

Volt Gelderland wil in de totale vervoersmix zeker ook de veerponten in Gelderland handhaven. Veerponten zijn niet alleen van belang voor een goede ontlasting van de toch al drukke Rijnbrug of de A50 bij Heteren. Ze bieden ook nog regelmatig uitkomst als door werkzaamheden of een ongeval wegen verstopt raken. Maar vooral voor fietsers die dagelijks naar school en werk gaan zijn de veerponten nodig. Ook is het voortbestaan van de veerponten van belang voor recreatie en toerisme. Diverse horecagelegenheden zouden bij het wegvallen van de veerponten hun deuren moeten sluiten. Ze zijn dus ook van belang voor de regionale economie.